Horus Wealth Management Partners Group neemt Finvex Group over

Brussel, 18 April 2016
Het verheugt Horus Wealth Management Partners Group (www.hpwmg.com) (‘Horus’) de overname van de in Brussel gevestigde onderneming FINVEX GROUP NV (www.finvex.com) (‘Finvex’) te kunnen aankondigen. De transactie bestaat uit Horus’ verkrijging van het gehele uitgegeven en geplaatste aandelenkapitaal in Finvex Group NV. De verkrijging omvat het gehele indexen bedrijf en activiteiten van Finvex. De deelneming in het in Luxemburg gevestigde Shelter Investment valt buiten de transactie.
Horus bestaat uit een groep van ondernemingen met dochterondernemingen en activiteiten in Malta, Genève (Zwitserland) en Singapore. Als beleggingsonderneming met een EU vergunning, zal Horus voor het eind van het jaar kantoren openen in Paris en Madrid. Horus maakt haar bedrijf van het verlenen van beleggingsadvies aan zowel particuliere als institutionele beleggers. Horus omvat en ontwikkelt binnenshuis kwantitatieve analyse om haar cliëntèle te ondersteunen met het aanbieden van een reeks van beleggingsplatformen. Finvex ontwerpt robuuste financiële beleggingsstrategiën en indexen ten behoeve van verschillende typen beleggers. Juist door Horus’ kwantitatieve analyse capaciteiten, symboliseert deze overname een perfecte natuurlijke combinatie. Met het track-record, de expertise en de uitstekende reputatie in de markt van Finvex, toont de overname bovenal Horus’ grote ambitie aan, het aanbod aan cliënten te verbreden. Dit zal sterk gebaat zijn bij de synergiën binnen de groep.
Horus hecht groot belang aan het uitspreken van haar waardering voor en vertrouwen in de geävanceerdheid en kwaliteit van het bedrijf van Finvex. Horus’ primaire oogmerk is de Finvex’ mogelijkheden en bedrijf zodanig te koesteren dat de naadloze continuïteit wordt gegarandeerd. Bovendien heeft Horus de ambitie de Finvex producten en diensten verder te ontwikkelen en uit te breiden. Horus stelt zich de integratie van de Finvex technologie binnen haar beheersmandaten ten doel alsmede uitbreiding van Finvex’s distributiecapacteit wereldwijd. Horus vertrouwt dat deze ambities aanmerkelijk zijn gebaat bij het toegenomen geografisch bereik, geboden door de locaties waar de groep activiteiten heeft. Voor het eind van het jaar komen er nieuwe Finvex kantoren in Genève en Singapore. Horus’ ambitie de Finvex bedrijfsactiviteiten te bevorderen en uit te breiden wordt ook weerspiegeld in de nieuwe toevoegingen aan het team alsmede de bezetting van de raad van bestuur, zoals aangekondigd in het Q&A-gedeelte hierna.
Horus ziet met vertrouwen uit naar de voortzetting en bevordering van Finvex’ activiteiten. Wij verheugen ons op onze toekomstige contacten met alle zakelijke relaties van Finvex.
Q&A met betrekking tot kernvragen
1. Q: Zullen de namen van enige van de bestaande Finvex indexen veranderen?
A: Alle bestaande Finvex indexen blijven voortbestaan onder exact dezelfde namen, en zij worden ondersteund op een duurzame basis teneinde hun voortdurende lange-termijn bestaan en success te verzekeren.
2. Q: Verandert de methodologie van de bestaande Finvex indexen?
A: Aangezien alle Finvex indexen zijn gebaseerd op formules en zij gesystematiseerd zijn, heeft de nieuwe aandeelhoudersstructuur geen enkele invloed hoe dan ook op de bestaande indexen.
3. Q: Wie/wat is Horus Partners Wealth Management Group?
A: Horus is een groep van beleggingsondernemingen met dochtervennootschappen en vestigingen in Malta, Genève (Zwitserland), en Singapore. De groep is gespecialiseerd in beleggingsadviesdiensten aan particuliere en institutionele beleggers. Als beleggingsonderneming met een EU vergunning in Malta, zal Horus voor het eind van het jaar kantoren openen in Paris en Madrid. Gecombineerd met de voorgenomen opening van Finvex kantoren in Genève en Singapore (zie onder Q4 hieronder), toont dit aan dat Finvex aanmerkelijk profijt zal hebben bij het vergrote geografisch bereik dat wordt veroorzaakt door haar samengaan met de Horus groep.
4. Q: Wat betekent de Finvex verkrijging voor Horus en hoe past die verkrijging in haar strategie voor de toekomst?
A: Horus’ primaire doelstelling is de Finvex capaciteiten en bedrijfsvoering te koesteren, zodanig dat de naadloze voortzetting verzekerd is. Daaraan moet worden toegevoegd dat Horus heeft de doelstelling de Finvex technologie binnen de vermogensbeheersmandaten te integreren en de Finvex distributiecapaciteit wereldwijd uit te breiden. De uitbreiding van de geografische distributiecapaciteiten krijgt een duw in de rug door het openen voor het eind van het jaar van nieuwe Finvex kantoren in Genève en Singapore.
5. Q: Verdwijnt het merk: Finvex?
A: Onder de primaire aanleidingen voor de verwerving waren het sterke track-record, de expertise en de sterke reputatie in de markt van Finvex. Er is geen enkel voornemen het Finvex merk te doen verwijnen. In tegendeel, Horus heeft de ambitie het merk te koesteren en de Finvex producten en diensten verder te ontwikkelen en uit te breiden.
6. Q: Blijft Finvex een fysieke aanwezigheid in België hebben?
A: Het is het voornemen dat Finvex een duurzaam bestaan en success in België heeft. Finvex blijft een Belgische onderneming. Het hoofdkantoor van het bedrijf verhuist in mei van dit jaar naar de Congresstraat 5 te (1000) Brussel, een geheel gerenoveerd kantoor op een A-klasse locatie in Brussel. Zoals al eerder aangegeven zal Finvex bovendien baat hebben bij de aanmerkelijk uitgebreide geografische aanwezigheid die het resultaat is van haar samengaan met de Horus groep.
7. Q: Wie zijn het nieuwe team en bestuur van Finvex?
A: Mevrouw Sarah Ablin zal als de nieuwe CEO Finvex leiden vanuit het Brusselse kantoor. Sarah heeft verscheidene senior posities bekleed bij internationale financiële ondernemingen. Sarah is bijzonder bekwaam en ervaren op het gebied van kwantitatieve analyse met betrekking tot indexen. Voor haar aantreden bij Finvex was zij verantwoordelijk voor de ETF afdeling bij Kepler Cheuvreux. Eveneens als toevoeging tot het team zal de heer Xavier Ducros de rol van hoofd producten op zich nemen. Xavier kent Finvex buitengewoon goed; hij stond mede aan de wieg van de ontwikkeling tussen Finvex en Rabobank. Voor zijn aantreden bij Finvex was Xavier director bij Novarca International.Finvex heeft besloten haar raad van bestuur als volgt samen te stellen:
De heer André Rolland, lid van de board en het audit comité van AXA België, voorheen CFO van Euroclear;
De heer Michel Gable, registeraccountant en CEO van MGA;
De heer Thierry Leger, advocaat, ingeschreven in de balies van Parijs en Luxemburg; en
De heer Gilles Farrugia, CEO van Horus Partners Wealth Management Group SA.