Finvex ontwerpt toonaangevende financiële strategieën. Wij maken en onderhouden robuuste financiële beleggingsstrategieën - met name indices - in alle categorieën van activa.

BELEGGINGSCONSULTANCY

Wij bieden beleggingsconsultancy met betrekking tot indices. Wij werken met een verscheidenheid aan institutionele cliënten, zoals universele banken, private banks, fondsbeheerders en beurzen. Wij bieden tevens een reeks aandelenindices met live track-records die consequente risicovermindering, verminderde volatiliteit en lagere koersverliezen dan de markt laten zien.

ONZE AANPAK

Finvex kenmerkt zich door een begeleidende benadering en resultaatgerichte advisering.

Onze know-how komt voort uit onze ervaring en wij besteden bijzondere aandacht aan klanttevredenheid. Wij kiezen onze transparante beleggingsstrategien volgens specifieke en veeleisende normen om, in voorkomend geval, te kunnen worden aangeboden aan uw klanten.

Ons devies is transparantie.

Wij ontwikkelen de onderscheiden vervolgstappen in samenwerking met u; zij omvatten:

  • selectie leidend tot adequate en aangepaste beleggingsstrategieën;
  • advisering gedurende het gehele proces van de samenstelling en mogelijke beperkingen;
  • ontwikkeling van lineaire oplossingen of uitkomsten gebaseerd op derivatives;
  • de propositie van een geheel van alternatieve oplossingen en distributiemethoden.

Onze aanpak leidt tot de daadwerkelijke vertaling van beleggingsconcepten in concrete toegankelijke financiële strategieën.

Ons doel is het creëren van toegevoegde waarde op talrijke verschillende manieren.

Onze geperfectionneerde en moderne strategieën dragen aanmerkelijk bij tot de verbetering van beleggingsresultaten. Onze cliënten ervaren veelvuldig dat onze oplossingen bijdragen aan hun merken en hun naamsbekendheid.

Finvex heeft toegang tot veel onderzoekers, deskundigen en gegevensverstrekkers teneinde ervoor te zorgen dat de meest veeleisende methodologische standaarden voor elke ontwikkeling worden toegepast.

HOOFDKANTOOR

Gevestigd in Brussel en lid van de Horus Groep, hebben we toegang tot veel onderzoekers, deskundigen en data analisten, hetgeen ons ertoe in staat stelt onze beleggingsstrategieën voortdurend te verbeteren.